Bauxite Việt Nam

Vietland

Đài Á Châu Tự Do

12 tháng 1 2010

Sai lầm khi hợp tác và hoà giải với cộng sản* Đạo công giáo đã dạy cho tín hữu : Ai tát con bên trái thì con đưa luôn bên phải ra cho họ… Đó là 'đức yêu người : Phải lấy lòng vị tha để đối xử với kẻ thù nghịch của mình. Suy gẫm câu nói, người ta hiểu được dụng ý, đã là con người, dù sinh sống dưới hoàn cảnh nào, tội lỗi phạm đến mức nào chăng nữa thì cũng có thể cảm hóa họ được, vì bẫm sinh của con người sinh ra đều có chiều hướng thiện.

Nếu vì một lý do nào đó mà hoàn cảnh xã hội tạo cho con người có những hành vi tội phạm, thì mầm mống Chân Thiện Mỹ vẫn còn tiềm ẩn và ngủ yên trong tiềm thức của họ. Nếu biết đánh thức lương tâm của những người đã mất linh hồn thì cũng có thể vực họ dậy để trở về đường chính nẻo ngay. Nhưng đối với cộng sản, khi loài người đã liệt chúng vào thành phần quỷ Satan, loài rắn dữ và loại thú độc thì phần tử nầy không còn lương tâm, trí óc, quả tim con người để có thể chiêu hồi chúng trở về con đường chính trực.

Giáo hội Công giáo Việt nam cũng như Vatican dùng hình thức vị tha nói chuyện với loài quỷ dữ để hy vọng hợp tác và hòa hợp với chúng là một điều sai lầm. Như vậy khi có người vừa đưa má bên trái cho quỷ nó tát thì chúng chẳng cần đợi má bên phải…mà đã ra tay ăn tươi nuốt sống lập tức kẻ đối diện. Vì cộng sản là loài gian manh ác độc, chúng không để sai sót bất cứ một kẻ thù nào, ngay cả việc giành ăn tranh quyền trong nội bộ với nhau. Đến giờ nầy, những ai còn nói chuyện lễ nghĩa, tình cảm, van xin, đề nghị…thì đối với cộng sản, chỉ là một đám cừu non đứng trước miệng bầy sói.

Trước đây sau khi Nguyễn Tấn Dũng từ Vatican về, cộng sản đã cho đập phá tượng Đức Mẹ, lấy đất tòa Tổng Giám Mục và đàn áp giáo dân Thái Hòa. Tiếp đến, chúng tiếp tục vụ đập phá nhà thờ Tam Tòa…Và vừa qua, cũng sau khi Nguyễn Minh Triết thăm Roma trở về, chúng dùng mìn tự tạo phá hủy Thánh Giá của giáo dân xứ Đồng Chiêm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội dựng lên trên núi Chẽ còn gọi là Núi Thờ. Đây không phải là hành động cộng sản dùng trả đũa đối với những việc như việc đòi hỏi vật chất một cách bình thường của tôn giáo, mà chính là những vi phạm đức tin tôn giáo một cách trầm trọng.

Cộng sản đã thẳng tay đập phá nhằm nhục mạ Đấng Tối Cao và thách thức sự phẫn nộ của hàng tỷ người Thiên Chúa Giáo trên thế giới. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Vatican đã sáng mắt ra chưa hay vẫn còn tin tưởng vào những lời hứa hẹn đường mật của cộng sản, rồi chần chừ kéo dài thương thuyết để đi đến hợp tác ?

Vatican có nhớ những gì Nguyễn Minh Triết đã nói trong cuộc gặp gỡ Ðức thánh cha vừa qua ? "Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân và luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Gáo nước lạnh của trùm quỷ Satan đã tạt vào mặt Vatican thì dù Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có bao che cho chế độ cộng sản thế nào đi nữa cũng không thể che giấu được những đòn âm mưu quỷ quyệt 'vừa đánh vừa đàm' của Hà Nội với giới lãnh đạo tôn giáo quốc doanh !

Kẻ viết bài nầy không tin là Vatican 'ngây thơ' trước mưu chước của cộng sản mà Vatican đã chấp thuận những đề nghị hòa giải với công sản do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề nghị trong chương trình đòi tài sản cho giáo hội trong thời gian qua. Đòi lại tài sản là việc cần thiết, một hình thức chống chế độ cộng sản nằm trong chương trình tranh đấu chung của toàn dân. Nhưng không nên xem đó là mục đích duy nhất để phục vụ quyền lợi giáo hội, và khi được thỏa mãn một phần nào vật chất là xem như cuộc tranh đấu của người công giáo đã chấm dứt.

Vì người công giáo cũng là người Việt Nam, có bổn phận với giáo hội cũng như với dân tộc và đất nước. Như vậy trong vai trò lãnh đạo tinh thần, các vị trong Hội Đồng Giám Mục chỉ thực hiện được một nửa là những chủ chăn tốt đối với giáo hội mà quên hẳn vai trò công dân đối với một đất nước đang quằn quoại dưới gông cùm cộng sản. Nếu ví dụ trong thời gian qua đảng cộng sản đã đem lại công bằng, no ấm cho người dân, đem lại thịnh vượng cho đất nước, đem lại bình an, tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân thì những gì các vị trong Hội Đồng Giám Mục làm đều đúng.

Nhưng Hội Đồng Giám Mục đã quên một điểm căn bản là cộng sản chỉ ban phúc lộc cho đảng viên cán bộ nhà nước và những ai bám theo ăn có với chúng. Cộng sản chính là kẻ chủ trương vô thần, đàn áp tất cả tôn giáo chân chính đồng thời chúng thành lập các giáo hội quốc doanh để chia rẽ tôn giáo. Trong trên 60 năm qua, chúng cô lập, tù đầy, hãm hại những ai yêu nước chân chính, bóc lột tận xương tủy người dân, ăn cắp tài sản quốc gia, tham nhũng vô độ và nhất là bán đất nhượng biển cho ngoại bang Tàu cộng…như vậy chế độ cộng sản Việt Nam đã đi ngược với tất cả những gì mà các chủ chăn đã dạy bảo con chiên từ lúc mới lọt lòng mẹ.

Theo thiển ý của người viết, một khi đường lối cộng sản hoàn toàn đi ngược với tín ngưỡng tôn giáo, đáng lý các vị trong Hội Đồng Giám Mục là những chủ chăn thì nên ưu tiên nghĩ đến quyền lợi từ tinh thần đến vật chất của con chiên dưới chế độ độc ác mà các vị đang sống. Trong bài '2009 Việt Nam Đã Vuột Mất Hai Cơ Hội' kẻ viết đã nêu lên hai dịp, trong đó Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã thiếu sót vai trò chủ chiên của một công dân đối trước hiện tình đất nước nên đã làm vuột mất một.

Ngày nay, cộng sản Việt Nam đã công khai đập phá tượng Đức Mẹ cũng như Thánh Giá là đã trở lại khiêu chiến với người Kytô hữu. Đây là một vấn đề trầm trọng, không bình thường như việc tranh chấp đất đai và có thể giải quyết bằng những hình thức chắp vá, bằng hứa hẹn và đon giản trả lại vài ba mẫu đất là xong chuyện. Người công giáo Việt Nam hôm nay không thể bỏ qua cơ hội để đảng cộ

ng sản tiến tới giai đoạn chót là diệt hẳn giáo hội công giáo chân chính Việt Nam. Do vậy, đây là thời điểm người công giáo không thể xuống đường bất bạo động và ngoan ngoãn vâng lời chủ chiên tranh đấu theo hình thức van xin và hòa hợp, mà phải bạo động để tạo cơ hội cho các tôn giáo bạn, các đảng phái và tổ chức tranh đấu cùng xuống đường nhập cuộc.

Kết luận, trong giai đoạn hiện tại, không thể đơn giản xuống đường đối thoại van xin mà máu của người tín hữu phải đổ ra thì mới đánh gục được chế độ cộng sản vô thần. Vừa vào năm 2010, cơ hội tốt lại đến lần thứ hai trong tay Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xin đừng để vuột mất thêm một lần nữa !

Cầu xin Ơn Trên và Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ cho những ai tin và dựa vào sức mạnh của Thần Linh để kết thúc cuộc tranh đấu nhằm giải thể chế độ cộng sản.

Đinh Lâm Thanh
Paris, 09.01.2010

* Source: http://www.hvhnvtd.com/

Không có nhận xét nào: